minwax, podkład, politura, szelak, lakier[five_sixth_last]

Minwax® Lacquer Sanding Sealer is formulated to work as a base coat under Minwax® Clear Brushing Lacquer.

 • Easy to sand.
 • Dries quickly.
 • Seals the wood in just one coat.
 • Use on woodwork, cabinets, furniture, doors, accessories.

 

[/five_sixth_last]

UWAGA : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego !

Dostepny w aerozolu.

[tabs]
[tab title=”Product Details”]

Application Tool: high quality natural bristle brush
Location: interior wood surfaces
Dry Time: 1 hour
Cleanup: lacquer thinner
Coverage: 11 sq.m per litr.
Recommended Uses: woodwork, cabinets, furniture, doors, accessories, not recommended for floors

[/tab]
[tab title=”Directions”]

 1. Surface must be dry and free of old finishes in poor condition, paint, wax, grease, polish, dirt or other foreign matter. Note: Do not apply lacquer over polyurethane finishes.
 2. Sand the wood to obtain a smooth, uniform surface. Remove all dust with a cloth dampened with mineral spirits.
 3. Stir Minwax® Lacquer Sanding Sealer well before and during use to rotate the product from the bottom to the top of the can. NEVER SHAKE.
 4. Apply a coat of sanding sealer using a high quality natural bristle brush. On unfinished wood, apply sufficient sanding sealer to seal open joints, edges and end grain.
 5. Let dry at least one hour, then sand with 220 grit sandpaper in the direction of the wood’s grain. Remove all sanding dust. Note: You can choose to stain with Minwax® Wood Finish™ stain prior to applying sanding sealer. If you do stain, be careful not to sand through to the stain.
 6. Apply at least three coats of Minwax® Clear Brushing Lacquer according to its label directions. Do not apply polyurethane or other varnishes over Minwax® Lacquer Sanding Sealer.

[/tab]
[tab title=”Instrukcja dla aerozoli”]
1. Podłoże musi być suche i wolne od pozostałości po starym wykończeniu – bejc, farb, wosku, tłuszczu, pasty polerskiej, kurzu i innych ciał obcych. Nie nakładaj politury na poliuretan.
2. Przeszlifuj, aby uzyskać gładką i jednolitą powierzchnię. Usuń kurz przy użyciu szmatki zamoczonej w terpentynie.
3. Wstrząsaj puszkę przez 2 minuty przed użyciem. Po każdej minucie malowania wstrząsaj przez 10 sekund.
4. Chroń przylegające miejsca od nadmiernego nałożenia podkładu.
5. Puszkę trzymaj pionowo 30-40 cm od powierzchni. Wciśnij przycisk do końca oraz maluj równomiernymi spokojnymi ruchami. Podczas malowania pierwszej warstwy nałóż kilka cienkich warstw. Na niewykończonym drewnie nałóż odpowiednią ilość podkładu, aby zabezpieczyć wszelkie niedoskonałości.
6. Nałóż cienkie warstwy aby uniknąć zacieków
7. Pozostaw do wyschnięcia na 30 minut, następnie przeszlifuj papierem o grubości # 220, zgodnie z kierunkiem słoi drewna. Usuń powstały kurz. Jeżeli chcesz przed podkładem możesz pomalować drewno bejcą np. Minwax® Wood Finish™. Jeżeli będziesz używał bejcy pamiętaj aby podczas szlifowania nie uszkodzić bejcy.
8. Nałóż 3 warstwy warstwy Minwax® Clear Brushing Lacquer zgodnie z instrukcją. Nie nakładaj poliuretanów i innych lakierów na Minwax® Lacquer Sanding Sealer.

[info]Uwaga: Czas schnięcia oparty jest na dobrej wentylacji, temperaturze 25C i 50% wilgotności. Niższa temperatura, wyższa wilgotność, brak ruchu powietrza lub stosowanie grubych warstw wydłuża czas schnięcia. Zawsze sprawdzaj lepkość pomiędzy warstwami. Nie kładź kolejnej jeżeli warstwa jest nadal mokra. Zawsze sprawdzaj na niewidocznym miejscu czy wynik lakierowania Ciebie zadowoli.[/info]

[/tab]
[tab title=”Aeorosol Direction”]

 1. Surface must be dry and free of old finish in poor condition, paint, wax, grease, polish, dirt or other foreign matter. Note: Do not apply lacquer over polyurethane finishes.
 2. Sand the wood to obtain a smooth, uniform surface. Remove all dust with cloth dampened with mineral spirits.
 3. Shake can vigorously for two minutes. Shake for 10 seconds occasionally during use.
 4. Protect adjacent areas from overspray.
 5. Hold can vertically 12 inches from surface. Depress button fully and spray using an even, sweeping motion with slightly overlapping strokes. On unfinished wood, apply sufficient sanding sealer to seal open joints, edges and end grain.
 6. Apply thin coats to avoid runs and sags.
 7. Let dry at least 30 minutes, then sand with 220 grit sandpaper in the direction of the wood’s grain. Remove all sanding dust. Note: You can choose to stain with Minwax® Wood Finish™ stain prior to applying sanding sealer. If you do stain, be careful not to sand through the stain.
 8. Apply three coats of Minwax® Lacquer according to its label directions. Do not apply polyurethane or other varnishes over Minwax® Lacquer Sanding Sealer.

[info]CLEANUP: For easy clean-up, use lacquer thinner following the manufacturer’s safety instructions.[/info]

[/tab]
[tab title=”GHS SDS”]
Minwax Lacquer Sanding Sealer Aerozol
Minwax Lacquer Sanding Sealer

[/tab]
[/tabs]

[toggle title=”FAQs:”]

Q:What is Minwax® Lacquer Sanding Sealer? How is it used?

Minwax® Clear Brushing Lacquer acts as its own sealer and can be used alone. However, applying Minwax® Lacquer Sanding Sealer provides added smoothness.

Minwax® Lacquer Sanding Sealer is formulated to work as a base coat under Minwax® Clear Brushing Lacquer. It is easy to sand, dries quickly, and seals the wood in just one coat. Once sanded, it provides a smooth, even surface that is ready to be top coated with Minwax® Clear Brushing Lacquer.

Q:Sanding is not required between coats of Minwax® Clear Brushing Lacquer. What if I want an ultra-smooth finish? Can I sand if I choose to?

Usually, sanding between coats of lacquer is unnecessary. You can choose to sand between coats of lacquer if you want a very smooth finish, but you do not have to.

Q:Can Minwax® Lacquer Sanding Sealer be used over Minwax® stains?

Yes, Minwax® Lacquer Sanding Sealer can be applied over Minwax® Wood Finish™ stains, Minwax® Water Based Stains and Minwax® Gel Stains.

Note: If you choose to stain prior to applying Minwax® Lacquer Sanding Sealer, be careful not to sand the sealer so aggressively that you go through to the stain and damage the color.

Q:What type of applicator works best with Minwax® Brushing Lacquer and Sanding Sealer?

Brushing lacquers work best with a natural bristle brush. When choosing an applicator, the most important factor is selecting a high quality brush with tapered bristles that will enable you to “flow” the lacquer onto the wood. Avoid over-brushing, which can leave brush marks in the dried film. Do not use a foam brush, since it will dissolve!

[/toggle]Note: Above dry times are based on good ventilation temperature of 25° C and 50% relative humidity. Lower temperature, higher humidity, lack of air movement or application of thick coats will extend drying times. Always test tackiness between coats. Do not recoat if surface is still tacky. Always spot test an inconspicuous area to ensure satisfactory results.Minwax® Lacquer Sanding Sealer is not recommended for use on floors. To protect floors, use Minwax® Super Fast-Drying Polyurethane for Floors or Minwax® Water Based Oil-Modified Polyurethane.

[error]WARNING[/error]
[error_msg]

 1. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
 2. CONFORMS TO ASTM D-4236. Contact a physician for more health information.

[/error_msg]

[button size=”medium” align=”center” full=”true” link=”https://minwax.pl/kategorie-produktow/?product_cat=lakiery&dppage=1/” linkTarget=”_blank” color=”green” hoverBgColor=”rgba(255,202,0,1)”]Chcesz kupić ten produkt? Kliknij tutaj. Zapraszamy do sklepu internetowego.[/button]